Strawberry logo

U saradnji sa Canary Wharf kompanijom, a kroz takmičenje Cognicity Challenge, četiri Strawberry Pametne Klupe postavljene su po prvi put u Velikoj Britaniji, u Canary Wharf delu Londona, oktobra 2015. godine, i to na sledećim lokacijama: Westferry Circus, Cabot Square, Jubilee Park i ispred Crossrail Station. Strawberry Pametna Klupa je solarni urbani mobilijar skrojen za pametne gradove i potrebe mobilne generacije 21. veka. Pored punjenja mobilnih uređaja, ova klupa daje podatke iz okruženja kao što su nivo CO2, nivo buke, vlažnost vazduha, temperatura i vazdušni pritisak, kao i besplatan poziv u hitnim situacijama nadležnim organima putem ugrađenog dugmeta.

“Ove solarne klupe nemaju samo ulogu punjača za mobilne telefone, one podstiču ljude na interakciju sa novim i inventivnim tehnologijama.”

Camille Waxer
Direktorka administrativnih poslova (“Chief Administrative Officer”) kompanije “Canary Wharf Group”

||| ::
Strawberry Pametna Klupa - Crossrail Place