Strawberry logo

Obrenovac

Strawberry Drvo je prvi put predstavljeno javnosti 14. oktobra 2010. godine na trgu ispred gradske opštine u Obrenovcu. Uprkos lošem zimskom vremenu, Strawberry Drvo je koristilo više od 10.000 ljudi u prvih 40 dana od njegovog otkrivanja. Ovaj projekat je realizovan zahvaljujući saradnji sa Opštinom Obrenovac, kao i podrškom kompanija ENEL i Agencije za energetsku efikasnost.

Reč dizajnera prvog “Strawberry Drveta”:

"Osnovni elementi oblikovanja - interfejs, klupa i nadstrešnica, postavljeni su upravo u ovaj odnos putem neraskidivog koncepta, koji je proizašao iz odabira baš drveta, takođe elementa prirode koji se koristi u oblikovanju javnih gradskih prostora. Drvo obavlja proces fotosinteze – upotrebe sunčeve energije za kreiranje hranljivih sastojaka.

Kako je celokupna priroda namenjena svim njenim korisnicima, celokupnoj flori i fauni, a ne isključivo čoveku, potrebno je bilo prilagoditi to „drvo“ čoveku i njegovim potrebama. Na taj način se postiže artikulisanje i formiranje artificijalne prirode, gde krošnja, geometrizacijom i rekompozicijiom postaje horizontalna površina nadstrešnice koja ima dvojaku ulogu prikupljanja solarne energije i zaštite od atmosferilija, dok su ostala dva osnovna elementa pridodata i prilagođena čoveku i njegovim potrebama za prenosivom energijom."

Vladimir Golubović
januar 2011.

||| ::
Strawberry Drvo Obrenovac