Strawberry logo

U saradnji sa udruženjem za lokalni razvoj Turbina Promjena, Strawberry Drvo Black je od novembra 2015. godine na raspolaganju građanima Karlovca u Hrvatskoj, i to u Vunskom polju. Ovo Strawberry Drvo, lokalno nazivano "Solarno stablo", finansirano je od strane Fonda za zaštitu sredine i energetsku efikasnost, a sufinansirano sredstvima Grada Karlovca, dok su partneri na projektu čiji je Strawberry Drvo samo deo, još i Opština Plaški, Regionalna energetska agencija severozapadne Hrvatske i Dom za decu „Vladimir Nazor“.

“Ovo je zaista hvalevrijedan projekt, budući će osim edukacije, koja će se provoditi kroz projekt, a provodit će je REGEA kao partner, Karlovčanima će ostati jedna ovako prekrasna instalacija.”

Karlo Rajić
Regionalna energetska agencija severozapadne Hrvatske

||| ::
Strawberry Drvo Black, Karlovac, Hrvatska