Strawberry logo

Svrha postojanja

Naše svakodnevne potrebe se menjaju neverovatnom brzinom, dok su naše ulice, parkovi i druga javna mesta ostala u velikoj meri nepromenjena i ne odgovaraju na naše dnevne potrebe.

Mi verujemo da su gradovi moćni pokretači promena i da njihova uloga treba da bude stalno podsticanje inovacija.

Verujemo da je došlo vreme da se naši gradovi prilagode potrebama mobilne generacije 21. veka: potrebama za energijom i povezanošću.

Verujemo da će gradovi budućnosti biti pametni gradovi koji koriste tehnološke inovacije kako bi nas podržali u našem svakodnevnom putovanju kroz javne gradske prostore, čineći nas efikasnijim.

Mi smo uvereni da će se jednog dana ceo svet napajati energijom dobijenom iz čistih izvora.

Naša svrha je da učinimo ove promene stvarnim, i zato razvijamo bolje urbane mobilijare, napajane solarnom energijom, koji olakšavaju svakodnevni život u modernom gradu koji brine o svojim građanima i posetiocima.

Želja nam je da pomognemo ljudima da shvate značaj ovih “zelenih” tehnologija za budućnost celokupnog čovečanstva.