Strawberry logo

“Zaista mi se sviđa Strawberry energy pristup. Obnovljive izvore energije, koji za mnoge od nas postoje samo na krovovima u vidu solarnih panela ili u vidu vetroturbina daleko van gradova, Strawberry energy uvodi u urbano jezgro i pravi novo mesto socijalizacije u gradu oko toga. Zaista interesantno...To nije nešto što energetski pravi veliku razliku, ali će definitivno okupiti ljude oko ideje o obnovljivim izvorima energije."

Rodrigo Prudencio
VC i CEO kompanije TunariCorp.

Navigacija

Sustainability

Održivi razvoj


Naše pametne solarne klupe za punjenje mobilnih uređaja unapređuju svakodnevno iskustvo studenata na kampusima i pokazuju napore univerziteta ka dostizanju veće održivosti.

Uz Strawberry uređaje, solarna energija prisutna je u svakodnevnom životu studenata motivišući ih da razmišljaju o brojnim benefitima i novim implementacijama “zelenih” tehnologija.

Započnite nove diskusije o obnovljivim izvorima energije na vašem kampusu / univerzitetu / fakultetu i obezbedite preko potrebnu energiju studentima između predavanja.

Navigacija

Charging outdoors

Punjenje telefona napolju

Obezbedite studentima komforno i inspirativno mesto ispred fakulteta, gde mogu da uče ili ručaju tokom pauzi, dok pune svoje mobilne uređaje energijom Sunca.