Strawberry logo


navodnici1

.

“Jedna od 25 tehnologija koju bi svaki pametan grad trebalo da ima.”

Mashable-Logo web

navodnici1

.

”Urbana inovacija koja postaje mesto sustreta stanovnika.”

NCF

navodnici1

.

“Ovi uređaji bi bili vrlo korisni u slučaju nestanka struje tokom nepogoda.”

Gigaom

Navigacija

proba meeting place

Stvorite nova mesta okupljanja u urbanim sredinama


Strawberry Drvo i Strawberry pametna klupa su savršena mesto okupljanja i druženja sa drugim korisnicima.

Navigacija

sustainable living

Podizanje ekološke svesti


Dok pune telefone i surfuju internetom, korisnici su motivisani idejom o obnovljivim izvorima energije.

Kreirajući pozitivan stav prema održivim navikama i ekologiji, građani postaju ambasadori “zelene orijentacije” grada.

Navigacija

Monitoring public health

Javno zdravlje

Gradovi mogu da prate podatke iz okruženja, kao što je nivo ugljen dioksida, i shodno tome planiraju određena poboljšanja u javnim gradskim sredinama zarad boljeg kvaliteta života građana.

Sa mrežom Strawberry uređaja u gradu, džogeri mogu da vide kvalitet vazduha na više lokacija i odluče gde su najbolji uslovi za najzdraviji trening napolju.

Navigacija

face of smart u krugu

Pametno gradsko okruženje

Strawberry solarni urbani mobilijari su vidljivi pokazatelji orijentacije grada ka ekološkim, pametnim rešenjima.

Strawberry Drvo i Strawberry klupa su skulpturalnog oblika, razvijeni kao upotrebljive umetničke instalacije koje povećavaju atraktivnost lokacije na kojoj su postavljeni.

Navigacija

safety

Unapređenje javne bezbednosti

Sa Strawberry uređajima, građani se osećaju bezbedno znajući da postoji pametna gradska infrastruktura za hitne situacije.

U vanrednom stanju ili opasnosti, korisnici mogu da pozovu policiju ili neko drugo relevantno odeljenje pritiskom na "SOS dugme". U slučaju nestanka struje, Strawberry uređaji postaju jedina mesta u gradu koja obezbeđuju energiju i osvetljenje.

Pored toga, kako Strawberry uređaji okupljaju ljude napolju, zbog veće frekvencije i koncentracije korisnika, sama lokacija postaje znatno bezbednija.