Strawberry logo

Podržavajući zelene tehnologije koje pokreću obnovljivi izvori energije, možemo da “ozelenimo” celu zajednicu.

Kroz saradnju sa partnerima koji dele našu misiju i viziju, možemo zajednički da poboljšamo javne gradske prostore i motivišemo ljude da koriste obnovljive izvore energije.

Pozivamo vas da zajedno izgradimo održivije i pametnije gradove koji odgovaraju na rastuće potrebe građana.

Rame uz rame, možemo zajednički da izgradimo gradove budućnosti koji brinu o svojim građanima i turistima, koristeći isključivo obnovljive izvore energije.